Overslaan en naar de inhoud gaan

Overdragen

Onderhandelen over de verkoop

Onderhandelen
Gesprekken met de overnemer

Van contact naar contract

De overdracht van een onderneming is een bijzondere verkoop. De onderhandelingen verlopen progressief en stapsgewijs. Er wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd.

Er gelden enkele regels en goede praktijken tijdens de gesprekken tussen de overnemer en de overdrager. Lees onze 10 beste adviezen.

De overnemer selecteren Zich laten begeleiden De eerste ontmoeting De intentieverklaring
Identificeer de “juiste” overnemer

De overnemer selecteren

Er zijn verschillende manieren om de overnemers te evalueren en diegene te selecteren die volgens u het best bij uw onderneming past:

  • Op basis van uw vooraf bepaalde criteria tijdens de eerste fase (Uw uitstap voorbereiden). Laat u leiden door de vraag “zitten wij op dezelfde golflengte? "
  • Op basis van de informatie die hij u verstrekt: zijn ervaring, zijn kennis van de sector, zijn financiële middelen, etc.

Stel vervolgens, op basis van uw conclusies, een beperkte lijst op van de potentiële overnemers met wie u voort wenst te onderhandelen. Zorg er steeds voor om een eventuele overnemer binnen een redelijke termijn antwoord te bieden, ongeacht het kanaal dat hij heeft gebruikt.

Kom sneller tot een deal

Zich laten begeleiden

De begeleiding van de erkende partners van SOWALFIN Transmission leidt vaak tot een snellere maar ook een evenwichtigere deal.

De overname-experten
Bereid uw eerste gesprekken voor

De eerste ontmoeting

Voordat u de gesprekken met de overnemer start, bereidt u zich best voor door:

  • Een geheimhoudingsovereenkomst te laten ondertekenen
  • Een degelijk presentatiedossier van uw onderneming samen te stellen. Maak dat zo volledig mogelijk gezien het toch aan geheimhouding onderworpen is. Maak de overname aantrekkelijk!
  • Zorg ervoor dat u over alle documenten beschikt (attesten en allerlei vergunningen)
  • Organiseer deze ontmoeting op neutraal terrein. Bij uw adviseur, bijvoorbeeld.

We hebben twee gidsen voorbereid om u te helpen:

Formaliseer een voorakkoord

De intentieverklaring

Deze intentieverklaring is niet verplicht, maar definieert een precontractueel kader. Ze beschrijft de toekomstige punten van overeenstemming en van discussie, en is een blijk van de verbintenis en het vertrouwen van de overnemer.

Let wel, naargelang van de gedefinieerde clausules, kan dat document al dan niet bindend zijn. Het kan u ertoe verbinden om de onderhandelingen met de overnemer al dan niet voort te zetten. Toch is het een belangrijk contractueel document dat als basis zal dienen voor de overdrachtsovereenkomst. Laat het bijgevolg zeker nalezen door een specialist.

Een intentieverklaring opstellen
Ons netwerk van experten

Verhoog uw kansen op succes

Onze ervaring heeft ons geleerd dat het succes van een bedrijfsoverdracht afhangt van de voorbereiding daarvan. Volg onze adviezen op en raadpleeg een overnamespecialist voor elke belangrijke fase van uw overnameproject.

Volgende fase

Verkoop uw onderneming op ‘Zaak te koop’/’Affaires à suivre’

De koper kan u niet mislopen!

Plaats uw advertentie