Overslaan en naar de inhoud gaan

Overdragen

Uw uitstap voorbereiden

Voorbereiden
Zich de juiste vragen stellen

Definieer uw verkoopplan

Zowel voor de onderneming als voor het handelsfonds dat u van plan bent te verkopen, bestaan er verschillende scenario’s, verschillende verkoopwijzen en verschillende types van kopers.

Start uw verkoopproces niet voordat u de volgende elementen hebt afgetoetst.


De redenen van de verkoop De tijd die nodig is voor een goede verkoop De verschillende kopers De verschillende verkoopwijzen En als u de koper was?

Doe de test voor de overdrager

Deze interactieve test is 100% anoniem. Hij zal u helpen om een mening te vormen over de
belangrijkste aspecten van een bedrijfsoverdracht.

Doe de test
Wat zijn uw plannen voor de toekomst?

De redenen van de verkoop

Die vragen zijn niet alleen nuttig voor u maar ook voor de verkoop. Ze bereiden u voor op een eerlijke dialoog met de koper.

 • Waarom verkoopt u? De overnemers zullen u die vraag zeker stellen. U moet daarop een eerlijk antwoord geven, zonder van de waarde van uw onderneming af te doen.
 • Hoe toekomst zou u voor uw onderneming willen zien? Als u nog enige betrokkenheid voelt, inspiratie of interessante perspectieven voor uw onderneming hebt, dient u ook daarover na te denken en dat met de koper te bespreken.
 • Hebt u uw project met uw omgeving besproken? Met uw klanten (zullen ze een andere zaakvoerder aanvaarden)? Met uw adviseurs (boekhouders, bankiers…)?
 • Weet u al wat u na de verkoop gaat doen? Een andere job, een hobby, een reis?
Haast en spoed... Bereid uw verkoop voor

De tijd die nodig is voor en goede verkoop

Een overhaaste verkoop is vaak een slechte verkoop. Zelfs indien uw idee inmiddels gerijpt is en u vastbesloten bent, resten er nog enkele elementen om de verkoopvoorwaarden te optimaliseren.

 • Stel een algemene diagnose van uw onderneming. Die analyse bevat menselijke, strategische, logistieke, commerciële en financiële elementen:
  • de sterke punten, de zwakke punten, de opportuniteiten en de bedreigingen voor uw onderneming
  • de evoluties waar rekening mee moet worden gehouden (op het niveau van de markt, de concurrentie, de technische en ecologische ontwikkelingen, binnen de organisatie van de onderneming, de toepasselijke regelgevingen…)
  • de nodige investeringen in de komende jaren om de continuïteit van de onderneming te verzekeren
 • Breng uw administratieve documenten in orde, heronderhandel sommige contracten, sommige kredieten…
 • Los alle lopende conflicten op en vermijd onaangename verrassingen voor uw opvolger
 • Controleer de staat van uw financiën: financiële historiek, staat van de balans, winst en verlies
 • Zorg ervoor dat u over alle benodigde financiële documenten beschikt
  zie de checklist van de benodigde documenten
 • Bepaal wat u uniek maakt: uw producten, uw klanten, uw commerciële situatie, uw team…
 • Identificeer de pistes voor verbetering. Dat zal de overnemers inspireren

Bundel dat allemaal in een beknopt, volledig en dynamisch dossier. De sterke punten zullen duidelijk worden en de kandidaat overnemers zullen zich een beter beeld van uw beheer kunnen vormen.

Weet u aan wie u zal verkopen?

De verschillende kopers

Dat is een strategische vraag. Uw aanpak zal verschillen van geval tot geval. Maak een voorstelling van het ideale kopersprofiel, en vraag u af of er profielen zijn aan wie u liever niet verkoopt.

Is het beste profiel:

 • Commercieel of technisch? Met of zonder ervaring? Een echtpaar of één enkele persoon?
 • Een individu? Dat kan ook een familielid of een werknemer van de onderneming zijn.
 • Een andere onderneming? Dat kan een van uw concurrenten zijn, of een leverancier of een andere onderneming die in dezelfde sector actief is en wenst uit te breiden.
 • Betreft het een gereglementeerd beroep?
Overdracht van activa of van aandelen?

De verschillende verkoopwijzen

 • Als natuurlijke persoon hebt u slechts één mogelijkheid: het handelsfonds verkopen.
 • Als vennootschap hebt u de keuze: het handelsfonds verkopen of de aandelen van de vennootschap verkopen. Bekijk de onderstaande vergelijking voor meer info.

Vergelijking tussen de overdracht van activa en van aandelen

Zou u uw eigen onderneming kopen?

En als u de koper was?

Is uw onderneming verkoopbaar?

Hoewel uw onderneming voor u steeds rendabel is geweest, kan dat voor de overnemer anders zijn. Op het vlak van de financiering, het klantenbestand, de productie...

Wij stellen voor om deze kleine test te doen om uw ideeën te testen en om de haalbaarheid van de bedrijfsoverdracht beter in te schatten.

Doe de test

Ons netwerk van experten

Verhoog uw kansen op succes

Onze ervaring heeft ons geleerd dat het succes van een bedrijfsoverdracht afhangt van de voorbereiding daarvan. Volg onze adviezen op en raadpleeg een overnamespecialist voor elke belangrijke fase van uw overnameproject.

Verkoop uw onderneming op ‘Zaak te koop’/’Affaires à suivre’

De koper kan u niet mislopen!

Plaats uw advertentie